old st mellons notice boards

The Community Council has four notice boards in the village which they update with details of their forthcoming Community Council meetings, forthcoming events and other community information.

Three of these notice boards were kindly funded and donated by the Old St. Mellons Village Association and are situated:

  • Outside the Old St. Mellons Village Hall, bottom of St. Mellons Hill
  • Beechtree Park, in the grounds of St. Johns College
  • At the entrance to the Community Council Playing Field, Tyr Winch Rd.
  • At Arcon House, Blackbirds Way, Old St Mellons

 

***************

OLD ST. MELLONS COMMUNITY COUNCIL

CYNGOR CYMUNED PENTREF LLANEIRWG

 

NOTICE OF VACANCY IN OFFICE

OF COMMUNITY COUNCILLOR

 

HYSBYSIAD O SEDD WAG AR

Y CYNGOR CYMUNED

 

[Pursuant to Section 87(2) of the Local Government Act 1972 and

the Local Elections (Parishes and Communities) (England and Wales) Rules 2006, Rule 5]

[Yn unol ag Adran 87(2) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a

Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) (Cymru a Lloegr) 2006, Rheol 5]

 

I give notice that a vacancy has arisen for a Community Councillor in the community of Old St. Mellons.

An election to fill the vacancy will be held after notice in writing to fill the vacancy has been given to the undersigned by TEN local government electors of the Community, otherwise the vacancy will be filled by co-option.  Such notice must be delivered to the undersigned by 30 May 2022.

Hysbysaf fod swydd wag ar gael fel Cynghorydd Cymuned yng nghymuned .

Cynhelir etholiad i lenwi’r swydd wag wedi rhoi hysbysiad ysgrifenedig i lenwi’r swydd wag i’r DEG etholwr llywodraeth leol i’r Gymuned sydd wedi llofnodi isod, fel arall caiff y swydd wag ei llenwi drwy gyfethol.  Rhaid cyflwyno’r cyfryw hysbysiad i’r rhai a lofnodir isod erbyn 30 Mai 2022.

Paul Orders  

Returning Officer/Swyddog Canlyniadau

Dated: 10 May 2022                                                Dyddiedig: 10 Mai 2022

Cardiff Council                                                        Cyngor Caerdydd

Room 263                                                               Ystafell 263

County Hall                                                             Neuadd y Sir

Atlantic Wharf                                                          Glanfa’r Iwerydd

Cardiff                                                                     Caerdydd

CF10 4UW                                                              CF10 4UW

 

 ****************************

 

 

old st mellons community hall